บริหารโลจิสติกส์แบบไทยซัมมิทฯJIT&KANBAN เพิ่มศักยภาพการผลิต Source: กองบรรณาธิการ ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด ปรับกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์ เผยนำระบบการบริหาร จัดการแบบโตโยต้า KANBAN และ JIT มาใช้ ตั้งเป้าลดสต็อกวัตถุดิบ 150 ล้านบาทภายในปี หน้า การบริหารโลจิสติกส์ในสายงานผลิตที่ผลิตสินค้าคราวละมากๆ นั้น มีวัตถุประสงค์สำคัญคือการขจัดความ สูญเปล่าให้หมดไป โดยจะต้องค้นหาให้ได้ว่าความสูญเปล่านั้นคืออะไร ที่จุดใด มิฉะนั้นระบบการผลิตใน หลักการผลิตแบบทันเวลาพอดีหรือ Just