โจฮันเนส เคพเลอร์ : Johannes Kepler เกิด วันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ. 1571 ที่เมืองวีล (Weil) ประเทศเยอรมนี (Germany) เสียชีวิต วันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1630 ที่เมืองแรทอิสบอน (Ratisbon) ประเทศเยอรมนี (Germany) ผลงาน – ค้นพบการโคจรของดวงดาว