Tag: iTunes

ระวัง e-mail ปลอมจาก i-Tunes

ระวัง e-mail ปลอมจาก i-Tunes พบว่ามีอีเมลที่อ้างว่าสิ่งมาจาก iTune โดยมีหัวข้อว่า “iTunes account may be suspended” เมื่อ 2-3 วันก่อน โดยเนื้อหาในอีเมลกล่าวว่า “ เป็นไปได้ว่าบัญชีของคุณถูกขโมยพาสเวิร์ดไป โดยพบว่ามีการล็อคอินจากบัญชีของคุณโดยใช้ 4 ไอพีที่แตกต่างกันภายในเวสา 24 ชั่วโมง โปรดคลิกลิงค์ข้างล่างเพื่อติดต่อกับแผนก support ลูกค้า ” นอกจากนั้นยังมีข้อความที่เพิ่มความน่าเชื่อถือของเมลดังกล่าวโดยกล่าวว่า
Read More

50,000 stolen iTunes accounts for sale in China

50,000 stolen iTunes accounts for sale in China พบว่ามีการขาย Account ของ iTune ประมาณ 50 ,000 บัญชี โดยที่บัตรเครดิตที่ผูกกับบัญชีนั้นๆ ยังคงใช้งานได้อยู่ โดยบางบัญชีมีการรับรองว่า สามารถใช้งานได้อย่างน้อย 12 ชั่วโมง ซึ่งถูกประมูลอยู่บนเว็ปแห่งหนึ่งในประเทศจีน ในราคา 1 ยวน (0.15 USD
Read More