InSIDE ชีวิต:วันกลับใจ คุณเคยกลับใจบ้างไหม วันนี้อาจทำให้คุณกลับใจได้บ้าง…ก็ได้ เคยสังเกตไหมว่ามนุษย์เรามีความต้องการคล้ายกัน สิ่งที่ต้องการเหล่านั้น ได้แก่ การงานที่ดีๆ เงิน ยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดี เซ็กซ์ กับคนที่ถูกใจและพอใจด้วย ความมีชื่อเสียง ความเด่นดัง อยากให้คนมารักมากๆ เป็นคนที่รักของทุกๆคนมีเพื่อนดีๆมากๆช่วยเหลือดูแลกันได้ มีสุขภาพดี รูปร่างหน้าตาดี มีความสำเร็จในหลายๆ ทาง มีความสุขมากๆ แต่แล้วผลที่ได้รับก็คือ ความผิดหวัง เพราะผู้คนในทุกวันนี้มักจะพบกับสภาวะคล้ายๆกัน คือ คนไม่รักกัน ไม่มีความเป็นมิตร พูดกันไม่รู้เรื่อง