บาหลี เกาะบาหลีเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งท้องทะเลใต้ ได้รับการกล่าวขานกันว่า สวยงามมีชีวิตชีวาดุจสวรรค์บนดิน เพราะมองไปทางไหนจะพบกับธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ท้องทะเลสีมรกต มีผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ไม้เขียวชอุ่มตลอดปี รายล้อมด้วยทะเลสาบ กว้างใหญ่ บาหลีเป็นเกาะที่ยังเต็มไปด้วยภูเขาไฟ และภูเขาไฟบางลูกก็ยังไม่ดับสนิท บางครั้งบางคราวอาจจะมีควันลอยออกมาจากปล่อง ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกัน ใช่แต่ธรรมชาติที่บาหลีเก็บรักษาไว้อย่างครบถ้วนเท่านั้น ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และ ความเชื่อ ที่สืบทอดกันมายาวนานครั้งบรรพบุรุษ ชาวบาหลียังคงยึดมั่นอย่างเคร่งครัด กลิ่นอายของชาวภารตะ และ ความเชื่อในการสักการะบูชาองค์เทพเจ้าของชาวฮินดูยังคงแทรกอยู่ในใจของชาวบาหลี ภูมิประเทศ บาหลีเป็นเกาะแห่งหนึ่งในบรรดาเกาะทั้งหมดจำนวน 13,677 เกาะของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกปลายเกาะชวา มีพื้นที่