Tag: โรคหัวใจและหลอดเลือด

7 วิธีป้องกันกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

7 วิธีป้องกันกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด • คุณภาพชีวิต เลี่ยงอาหารหวาน-ไขมัน แนะออกกำลังกาย โรคหัวใจชนิดหนึ่งที่คนไทยเป็นกันมากขึ้นคือ โรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีตีบตัน หรือ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เกิดจากหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจแข็งตัวหรือมีไขมันไปเกาะที่ผนังของหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดแดงตีบแคบลง ปริมาณเลือดแดงผ่านได้น้อย เป็นผลทำให้เกิด ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และหาหลอดเลือดแดงตีบแคบมากจนอุดตัน จะทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายได้ มีอาการเจ็บร้าวไปที่คอหรือขากรรไกรหรือไหล่ซ้าย มักเป็นมากขณะออกกำลังกายหรือทำงาน เป็นอยู่นานครั้งละ 2 – 3 นาที อาการจะดีขึ้น ถ้าได้หยุดพักหรืออมยาขยายหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ บางคนอาจมีอาการจุกแน่นลิ้นปี่ เหมือนอาหารไม่ย่อย
Read More

กระโดดเชือกทางเลือกลดความเสี่ยงโรคหัวใจ

กระโดดเชือก ทางเลือกลดความเสี่ยงโรคหัวใจ • คุณภาพชีวิต • เรื่องเด่น เสริมความแข็งแรง ยืดหยุ่นกล้ามเนื้อ ฝึกสมาธิและช่วยควบคุมน้ำหนัก ปัจจุบันกระแสการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมีมากขึ้น สถานออกกำลังกายต่างๆก็เกิดขึ้นมาก พร้อมทั้งมีรูปแบบให้เลือกหลากหลาย บางครั้งเราก็ลืมไปว่าวิธีการบริหารร่างกายแบบพื้นๆอย่างการกระโดดเชือก ก็เป็นวิธีที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายได้มากไม่แพ้กัน เชื่อว่าทุกคนต้องเคยกระโดดเชือกมาบ้าง ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือโรงเรียน ซึ่งการกระโดดเชือกเป็นการละเล่นที่เกิดขึ้นเกือบทุกมุมโลกและเกิดมาช้านานแล้ว เพราะเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานสามารถเล่นกันเป็นหมู่คณะหรือเล่นคนเดียว ทั้งยังละเล่นเพื่อความสนุกอย่างเดียวหรือแข่งขันเป็นกีฬาก็ได้ อีกทั้งมีความสะดวกใช้ต้นทุนต่ำเพียงมีอุปกรณ์คือ เชือกกระโดด และพื้นที่เล็กน้อย ประโยชน์ของการกระโดดเชือกนั้นมีมากมายอย่างคาดไม่ถึง ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่เสริมประสิทธิภาพการทำงานของระบบหมุนเวียนโลหิต หัวใจ ปอด และระบบอื่นๆภายในร่างกาย โดยมีการยืนยันแล้วว่าการกระโดดเชือกช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ
Read More