กูกลิเอลโม มาร์โคนี : Guglielmo Marcony เกิด วันที่ 25 เมษายน ค.ศ.1874 ที่เมืองโบโลญญา (Bologna) ประเทศอิตาลี (Italy) เสียชีวิต วันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ.1937 ที่กรุงโรม (Rome) ประเทศอิตาลี (Italy) ผลงาน – ประดิษฐ์เครื่องรับส่งวิทยุโทรเลข – ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์