Google SSL (https) ทาง Google ได้เริ่มต้นทดลองให้บริการเสิร์ชเอ็นจิ้นเวอร์ชันที่มาพร้อมกับ ระบบรักษาความปลอดภัย SSL (Secure Sockets Layer) โดยมันจะมีการเข้ารหัสข้อมูลที่ส่งไปมาระหว่างผู้ใช้บริการกับเซิร์ฟเวอร์ ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับ SSL เมื่อต้องใช้บริการธนาคารออนไลน์ และเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซต่างๆ โดยข้อสังเกตว่ามีการใช้งานนี้ก็คือ โพรโตคอลที่ใช้สื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้กับเซิร์ฟเวอร์ในช่อง URL จะขึ้นต้นด้วย “HTTPS” แทนที่จะเป็นโพรโตคอลมาตรฐาน HTTP เหตุใหญ่ใจความหลักของการใช้ SSL บนเว็บไซต์ต่างๆ ก็คือ มันจะมีการเข้ารหัสข้อมูลขณะที่ผู้ใช้ทำการส่งข้อมูลส่วนตัว