Gmail เตือนผู้ใช้หากใครพยายามแฮค รายงานข่าวล่าสุด กูเกิ้ล (Google) แนะนำคุณสมบัติการทำงานใหม่ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้มากขึ้นด้วยการแจ้งเตือนผู้ใช้บริการจี เมล์ (Gmail) ทราบ หากบัญชีผู้ใช้ของเขามีพฤติกรรมการล็อกอินที่ไม่ปกติจนน่าจะต้องสงสัยว่าอาจ จะโดนแฮคโดยผู้ไม่หวังดี โดยตรวจจับจากตำแหน่งที่อยู่การล็อกอินด้วย IP ของผู้ใช้ที่หากพบว่า มันไม่น่าจะเป็นไปได้ ก็จะมีการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบทันทีทีล็อกอินเข้าไปใช้งาน “ถ้ามันดูเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างไม่ปกติกำลังเกิดขึ้นกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ เราจะแจ้งเตือนด้วยการแสดงข้อความว่า Warning: We believe your account was last accessed from..