Franchise For Men แนวโน้มการเจาะตลาดสินค้าผู้ชายมีการพัฒนากลยุทธ์การตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าประเภทแฟชั่น สุขภาพ และความงาม เนื่องจากการแข่งขันในธุรกิจความสวยความงามนี้มีการแข่งขันอย่างดุเดือด การรักษาตำแหน่งและส่วนแบ่งการตลาด นับวันจะเป็นเรื่องยากในการดันยอดขายให้เข้าเป้า โดยเฉพาะการส่งเสริมการขาย เรียกได้ว่าแทบจะไม่แตกต่างกัน มีความเหมือนในการแตกต่าง ไม่ว่าการใช้พรีเซ็นเตอร์ ดารา นักร้อง ไฮโซ ไฮซ้อ กิจกรรมด้านราคาด้วยการลดราคา 50-90% เรียกได้ว่าถ้าลูกค้าไม่เห็นป้ายลดราคาก็จะไม่เดินเข้าร้าน จึงเกิดกลยุทธ์การจัดสินค้าลดราคาไว้หลังร้าน และหวังว่าระหว่างลูกค้าเดินเข้ามาและชอบดีไซน์สินค้าใหม่ และยอมตัดสินใจซื้อสินค้าราคาปกติแทน เพราะกลยุทธ์การวางกระบะลดราคาหน้าร้านจะดึงลูกค้าไทยมุงชอบของถูกได้เท่านั้น กลยุทธ์แลกสินค้าหลังจากซื้อสินค้าครบจำนวนที่กำหนด กลยุทธ์นี้นับน้อยลงทุกวันเพราะลูกค้าจับได้ว่าราคาที่ตั้งให้แลกซื้อเป็นราคาโม้ ไม่ใช่ราคาจริง