อย่าใช้กลยุทธ์ที่ “Hit” ต้องใช้กลยุทธ์ที่ “Fit” เป็นเรื่องที่ทำใจลำบากและเป็นเรื่องที่ฝืนมากๆ ถ้าจะบอกให้ทุกท่าน…เลิกตามกระแส เลิกลุ่มหลงกับกลยุทธ์ยอดฮิตที่จะมีมาเป็นระยะ…ทั้งในรูปแบบหนังสือ การสัมมนา หรือกลยุทธ์ยอดฮิตที่ลงตามสื่อเป็นระยะๆ เพราะใครๆ ก็ไม่อยากตกกระแส ใครๆ ก็อยากให้ตัวเองหรือบริษัทดูดีถ้าได้พูดถึงกลยุทธ์ยอดฮิตทั้งหลาย! การเรียนรู้และทำความเข้าใจในทุกกลยุทธ์เป็นเรื่องที่ดี และทุกกลยุทธ์ต่างก็มีข้อดี มีจุดแข็งที่โดดเด่น แต่ไม่ใช่ทุกกลยุทธ์จะเหมาะสมกับทุกองค์กรทุกสถานการณ์ ก็เพราะกลัวตกกระแสก็เลยต้องแห่ใช้กลยุทธ์ตามกัน ทั้งที่บางกลยุทธ์อาจไม่เหมาะสมกับโครงสร้างและสถานการณ์ในองค์กร ที่สำคัญ เราและคู่แข่งต่างก็ใช้กลยุทธ์เดียวกัน หรือกลยุทธ์ที่คล้ายกัน คำถามคือ อะไรคือความแตกต่าง? เพราะกับดักของกลยุทธ์ที่มักจะทำให้หลายๆ องค์กรต่างก็ล้มเหลวก็คือ การใช้กลยุทธ์ที่ตามกระแสเหมือนกัน ลองเปลี่ยนมุมคิด