First Choice วัฒนธรรมใต้ปีก DHL “เฟิร์ส ชอยส์” กลยุทธ์หลัก DHL ในการขับเคลื่อนองค์กรในปี 2558 สู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้ความจงรักภักดีของลูกค้าอย่างแข็งแกร่ง เฟิร์ส ชอยส์ กลายเป็นคำฮิตติดลมบนหลัง ดอยช์ โพสต์ ดีเอชแอล ประเทศเยอรมนี ผู้นำด้านธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ระดับโลก ประกาศให้กลุ่มบริษัทในเครือทุกภูมิภาคของโลกเดินหน้าเต็มที่กับโปรแกรมการสร้างคน และวัฒนธรรมการทำงานที่เน้นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด เกือบ 3 ปีเต็มที่เฟิร์ส ชอยส์กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงาน อย่างที่ เฮอร์มานน์