FarmVille players lured with fake “farm cash” offer from Zynga พบข่าวที่ใช้การล่อหลอกผู้ใช้งาน Facebook ที่เล่นเกมส์ FarmVille ซึ่งใช้วิธีการโพสข้อความและล่อด้วยเงิน Cash ที่เอาไว้ซื้อของระดับ Premium ในเกมต่างๆ ซึ่งถ้าผู้ใช้งานหลงคลิ้กตามเข้าไปยังลิงค์ที่แนบมาในข้อความแล้ว จะถูกพาไปยังหน้าที่จะมอบ Cash ให้และบอกวิธีการสำหรับให้ได้ Cash มาแต่ Application ดังกล่าวไม่ใช่ของ Zynga