Tag: Espresso

มาตรฐานสินค้าเมล็ดกาแฟอราบิก้า

  มาตรฐานสินค้าเมล็ดกาแฟอราบิก้า (สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ) เมล็ดกาแฟชนิดอราบิก้า (Green Arabica Coffee Bean) ที่ได้จากการนำผลสุก ผ่านกรรมวิธีเอาส่วน เปลือกออกแล้ว หรือเรียกทั่วไปว่ากาแฟสาร หรือ กาแฟเมล็ด ผลิตภัณฑ์ รูปแบบทีี่มีการซื้อ-ขายมี 2 ลักษณะ ดังนี้ 2.1 เมล็ดกาแฟ (Green coffee bean) เรียกทั่วไปว่า กาแฟสาร หรือ กาแฟเมล็ด
Read More

กาแฟจีนยูนนาน

กาแฟจีนยูนนาน ความก้าวหน้าในวงการกาแฟของกลุ่มประเทศอาเซียน ได้มีการพัฒนาด้านการส่งเสริมปรับปรุงบำรุงพันธุ์ก้าวหน้าไป เป็นที่ทราบกันในกลุ่มนักวิชาการและผู้ศึกษา-ดูงานกันมานั้น ไม่เคยมีผู้กล่าวยืนยันถึงด้านความดีเด่นของกาแฟจีนมากนัก โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการกาแฟคั่วบด เพื่อใช้กับขบวนการ กาแฟชงกาแฟแบบ “Espresso” พื้นที่ในมณฑลยูนนานหลายเมืองมีการเพาะปลูกกาแฟพันธุ์ดั่งเดิมมีทั้งอราบิก้าและโรบัสต้า มีการรวมตัวตั้งขึ้นเป็น สหกรณ์กาแฟโดยการส่งเสริมควบคุมดูแลจากรัฐบาล ผลผลิตสมบูรณ์การจัดการสะอาดได้มาตรฐานสากล โดยเน้น สารกาแฟที่จำหน่ายเกรด AA มีขนาดไม่ต่ำกว่า 6 มิล และเกรด A มีขนาดไม่ต่ำกว่า 5 มิล จากพื้นที่ในระดับความสูง และการดูแลที่ได้มาตรฐาน อย่างไรก็ตามบริษัทผู้ประกอบการกาแฟสดหรือกาแฟคั่วบดไม่เคยมีการยืนยันรสชาติและความดีเด่นของกาแฟยูนนาน ของจีนแต่ประการใด
Read More

ศาสตร์การชิมกาแฟ

การ ชิมอย่างแรกเป็นการชิม “กลิ่น” ของเมล็ดกาแฟ เรียกกันว่า dry aroma หรือ fragrance เป็นการนำเมล็ดกาแฟมาบดใส่แก้วแล้วดมกลิ่นกาแฟ เราจะสัมผัสได้ถึงกลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหยในตัวกาแฟที่อุณหภูมิห้อง น่าเสียดายว่า ในขั้นตอนนี้ไม่ค่อยมีใครได้สัมผัสนักเพราะมักจะไม่ได้บดกาแฟเอง ยกเว้นที่บ้านคุณมีเครื่องชงกาแฟประเภทกด (coffee press) จึงจะได้รับประสบการณ์ความหอมครั้งนี้ ต่อมาก็ยังวนเวียนอยู่ที่การ ชิมด้วยจมูก นั่นคือ การทำ aroma หรือ cup aroma ตรงนี้เป็นดมกลิ่นของกาแฟด้วยการเติมน้ำร้อนลงในแก้วให้กลิ่นของน้ำมันหอม ระเหยชุดที่ 2
Read More

ต้นกาแฟเจริญเติบโตขึ้นได้อย่างไร

กาแฟเจริญเติบโตไปตามพื้นที่บริเวณ Tropic of Cancer และ Tropic of Capricorn พื้นที่เพาะปลูกกาแฟนั้นมีผลอย่างยิ่งต่อรสชาติของกาแฟ ไม่ว่าจะเป็นความอุดมสมบูรณ์ของดิน สภาพภูมิอากาศ และกระบวนการในการเพาะปลูกนั้นมีส่วนสำคัญที่ส่งให้เกิดรสชาติเฉพาะตัวของเมล็ดกาแฟ ผู้ผลิตไวน์มักเรียกว่า “รสชาติเฉพาะของพื้นที่” ภูมิภาคหลักที่ปลูกกาแฟคือ แอฟริกาตะวันออก และคาบสมุทรอราเบีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แปซิฟิก และลาตินอเมริกา ต้นกาแฟ เหมือนกันกับผลไม้ประเภทอื่น ๆ ผลกาแฟนั้นขึ้นบนต้น ความอุดมสมบูรณ์ของดิน สภาพภูมิอากาศ และพื้นผลที่ปลูกโดยรอบต้นกาแฟนั้นส่งผลกระทบต่อรสชาติของกาแฟ ต้นกาแฟบางต้นสามารถเจริญเติบโตได้สูงถึง
Read More

การเตรียมเพื่อให้ได้กาแฟรสเยี่ยม

ไม่ใช่เพียงแต่เครื่องชงเท่านั้นที่จะทำให้กาแฟมีรสชาติเยี่ยม ต้องประกอบไปด้วย “องค์ประกอบ 4 ประการ “ คือสัดส่วน การบด น้ำ และความสดใหม่ ซึ่งมีความสำคัญยิ่งกว่า ด้วยองค์ประกอบสำคัญทั้ง 4 ประการ พร้อมกับความรู้เล็ก ๆ น้อยเกี่ยวกับกาแฟ คุณก็สามารถชงกาแฟรสชาติเยี่ยมจากเครื่องชงกาแฟแบบกด (Coffee Press) แบบหยดน้ำ (Drip) หรือเครื่องชงกาแฟเอสเพรสโซ่ได้ง่าย ๆ สัดส่วน การใช้สัดส่วนของกาแฟที่เหมาะสมกับปริมาณน้ำนั้นสำคัญมากในการชงกาแฟให้ได้รสชาติเยี่ยม เพื่อให้ได้กลิ่น และรสชาติที่ดีเยี่ยม
Read More

การคั่วอบกาแฟ

การคั่วอบ เราหลงใหล และเอาใจใส่ในขั้นตอนการคั่วอบกาแฟของเรา เราเรียกระดับการคั่วอบในแบบของเราว่า “สตาร์บัคส์ โรสท์” มันเป็นอะไรที่มากไปกว่าสีที่เปลี่ยนไป การคั่วอบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และเหมาะสมกับเมล็ดกาแฟแต่ละพื้นที่นั้นช่วยดึงรสชาติของกาแฟแต่ละชนิดให้ออกมาอย่างสูงสุด สีสรรอาจเลียนแบบได้ แต่สำหรับรสชาตินั้นไม่สามารถทำได้ เมล็ดกาแฟนั้นเริ่มต้นจากผลกาแฟสีแดงสด ใช้เวลาประมาณ 5 ปีกว่าที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ต้นกาแฟแต่ละต้นนั้นให้ผลผลิตต่อปีเท่ากับกาแฟที่คั่วอบแล้ว 1 ปอนด์ การเตรียมเมล็ดกาแฟสีเขียวเพื่อทำการคั่วอบนั้น ผู้ปลูกกาแฟมีกระบวนการในการนำเยื้อหุ้มเมล็ดออก 2 วิธีคือ แบบธรรมชาติ และแบบเปียก สำหรับวิธีแบบธรรมชาตินั้น ผลกาแฟที่สุกแล้วถูกปล่อยให้แห้งบนต้น หรือนำมาตากแห้งบนพื้นก่อนขัดสีเปลือกออก กระบวนการแบบเปียกนั้นเมล็ดกาแฟจะถูกนำมาแยกออกจากผลกาแฟทันทีโดยการแช่น้ำ
Read More

เทคนิคในการชิมกาแฟ

เทคนิคในการชิมกาแฟ การชิมกาแฟนั้นคือการเปรียบเทียบ และหาความแตกต่างของกาแฟแต่ละชนิด เมื่อคุณชิมกาแฟเพียงครั้งละ 1 ชนิด ก็จะเป็นการยากที่จะหาข้อเปรียบเทียบเพื่ออธิบายความแตกต่าง แต่ถ้าคุณลองชิมกาแฟ 2 – 3 ชนิดพร้อม ๆ กัน นอกจากคุณจะสามารถเปรียบเทียบความชอบส่วนตัวของคุณแล้ว คุณยังสามารถแยกแยะถึงกลิ่น (Aroma) ความสดชื่น (Acidity) น้ำหนัก (Body) และรสชาติโดยรวมของกาแฟ (Flavor) แต่ละชนิดได้อีกด้วย ข้อแนะนำในการชิมกาแฟ เมื่อคุณชิมกาแฟมากกว่า 1 ชนิด
Read More

Cupping – ชิมกาแฟ

หลักการคร่าวๆ ของการชิมกาแฟหรือ cupping นั้นแบ่งออก 2 ประเภทหลักๆ คือ การชิมเพื่อหาตำหนิของกาแฟ และการชิมเพื่อค้นหาลักษณะเด่น ซึ่งใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันในแต่ละกรณีค่ะ การชิมแบบแรกเป็นการชิมเพื่อหาลักษณะไม่พึงประสงค์เช่นกลิ่นและรสชาติแบบของหมักดองที่เกิดจากการหมักหมมในระหว่างการหมักลอกเมือกก่อนตากแห้งเมล็ดกาแฟ หรือกลิ่นตุ่ยๆ ในกาแฟอราบิก้าสายเลือดผสมโรบัสต้า การชิมแบบนี้เพื่อเป็นการคัดกาแฟด้อยคุณภาพออกจากระบบการผลิตกาแฟคั่วบด ส่วนการชิมเพื่อค้นหาลักษณะเด่นจะเป็นการค้นหาความเป็นเลิศของกาแฟหรือ Excellence ลักษณะที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในแต่ละปีจะมีการประกวด Cup of Excellence โดยนักชิมกาแฟอาชีพระดับโลก จะมารวมตัวกันชิมและตัดสินว่ากาแฟจากไร่ใด ประเทศใดจะได้เป็นแชมป์โลก และที่แน่นอนว่าราคาของสารกาแฟ (green bean หรือเมล็ดกาแฟดิบ)
Read More

มุมกาแฟเวียดนาม(ปี2549)

มุมกาแฟเวียดนาม(ปี2549) ๐ วัฒนธรรมการดื่มกาแฟของเวียดนาม เมืองกาแฟติดอันดับโลก ๐ กาแฟเช้าก็ใส่น้ำแข็ง กินกับขนมปังฝรั่งเศส ฯลฯ ๐ กาแฟชงเครื่อง Espresso เพิ่งจะเริ่มเปิดตัวโดยบริษัทต่างประเทศ เข้าไปประกอปการ วัฒนะธรรมการดื่มกาแฟของชาวเวียดนามเสมือนกาแฟโบราณของไทยเรา คือกาแฟคั่วบดนำมาชงด้วยน้ำร้อน จากถ้วยกรอง กากกาแฟลงสู่ถ้วยกาแฟที่ตักนมข้นไว้ในแก้วก่อนตามความต้องการ แล้วเทน้ำร้อนลงไปในถ้วยบน  (แทนถุงกาแฟแบบไทย)ให้น้ำกาแฟไหลลงสู่แก้วตามต้องการเข้มมาก-น้อย     บางท้องที่ก็นำชุดหม้อกรองใส่กาแฟแล้วนำไปตั้งในหม้อนึ่งบนเตาไปให้ร้อนจัดเสียก่อนจะนำมาชง     ในหน้าร้อนบางเมืองนิยมดื่มกาแฟเย็น (แม้จะเป็นตอนเช้าตรู่)โดยเติมน้ำแข็งทุบเป็นก้อนๆลงไปในแก้วพร้อมด้วยชุดขนม  ปังก้อนแบบฝรั่งเศส ทาเนยหรือมาการีน ผักและหมูยอยัดไส้ แบบแซนด์วิชบ้านเรา
Read More

การชงกาแฟแบบต่างๆ

1. การชงแบบ Ibrik เป็นวิธีการชงแบบดั้งเดิมของชาวตุรกี โดยจะใช้อุปกรณ์การชง Ibrik ที่ทำจากทองเหลืองหรือทองแดง มีด้ามจับยาว วิธีการชงแบบนี้เป็นที่นิยมกันในประเทศแถบอาหรับ โดยมีวิธีการใช้ง่ายๆ คือใส่น้ำลงไปในถ้วย แล้วยกขึ้นต้มไฟจนน้ำเดือด จากนั้นจึงใส่เมล็ดกาแฟที่บดแล้วลงต้มให้เดือดอีกครั้ง วิธีนี้จะทำให้ได้กาแฟ รสเข้มข้น นิยมตักเสิร์ฟทั้งๆ ที่ยังมีผงกาแฟลอยอยู่ นิยมทานคู่กับขนมรสหวานจัด… 2.การชงแบบ French Press เป็นวิธีการชงที่มีต้นกำเนิดจากประเทศฝรั่งเศส การชงแบบนี้เราเห็นได้ง่ายกว่าการชงแบบแรก วิธีชงก็ง่าย แค่เลือกกาแฟที่ต้องการใส่ลงในแก้วชง จากเทน้ำร้อนใส่ในแก้วที่มีก้าน รอประมาณ 4-5
Read More