มะเร็งหลอดอาหาร พบมากในภาคใต้ • คุณภาพชีวิต ชายอายุ 50 ปีขึ้นไปเสี่ยงสูง มะเร็งหลอดอาหารเป็นมะเร็งที่พบมากในภาคใต้ โดยมีอุบัติการณ์สูงที่สุดในประเทศไทย พบมากในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป สาเหตุ สาเหตุที่แท้จริงยังไม่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อว่าเกิดจากการระคายเคืองเรื้อรัง ได้แก่ การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ และภาวะกรดไหลย้อนกลับเข้ามาในหลอดอาหาร อาการแสดง การกลืนลำบาก กลืนแล้วเจ็บหรือติดที่ตำแหน่งต่าง ๆ ตั้งแต่คอจนถึงระดับลิ้นปี่ ซึ่งจะเริ่มด้วย การกลืนอาหารแข็งได้ลำบาก