Tag: Entrepreneur

Entrepreneur ไม่ใช่ SME

Entrepreneur ไม่ใช่ SME หลังวิกฤติเศรษฐกิจ รัฐบาลกระหน่ำส่งเสริม SME กันอย่างเอิกเกริก บริษัทขนาดเล็กหลายแห่งแจ้งเกิดด้วยโครงการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของรัฐบาล หลายแห่งก็อยู่รอดเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ แต่หลายแห่งก็ล้มหายตายจากไป วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ ก็เพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ เหมือนเม็ดทรายเล็กๆ ที่เป็นฐานอันแข็งแกร่งให้กับหินก้อนใหญ่ๆ ที่วางอยู่ข้างบน แม้จะเกิดการสั่นคลอน หินก้อนใหญ่อาจจะล้มกลิ้งไม่เป็นท่า แต่เม็ดทรายที่เป็นฐานอยู่บนพื้นทราย ก็ยังสามารถดำรงอยู่ได้ เศรษฐกิจประเทศจะได้มีความมั่นคง เป็นการลดความเสี่ยงอย่างหนึ่ง ขณะเดียวกัน เอสเอ็มอี เองก็ต้องอาศัยบริษัทใหญ่เป็นตลาดด้วยเช่นกัน เพราะมีงบประมาณหลายอย่างที่มีแต่องค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นที่จ่ายได้ เช่นงบโฆษณาในสื่อหลักๆ ทั้งหลาย งบฝึกอบรมสำหรับหลักสูตรดีๆ
Read More

'บริหารแบบ Entrepreneur' สไตล์ ชไมภรณ์ เอื้อไพโรจน์กิจ

‘บริหารแบบ Entrepreneur’ สไตล์ ชไมภรณ์ เอื้อไพโรจน์กิจ เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกแล้วว่า ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่ “ผู้หญิง” เข้ามามีบทบาทผู้นำทางเศรษฐกิจ การเมือง ค่อนข้างชัดเจน โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ ซึ่งในอดีตนั้น ถือเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากที่ผู้หญิงจะมีโอกาสขึ้นมานั่งในตำแหน่งสูงสุด หรือ ซีอีโอของบริษัทใดๆได้โดยง่าย แต่วันนี้ซีอีโอหญิงหลายคนได้พิสูจน์ถึงความสามารถในการทำงาน หนึ่งในนี้ คือ “ชไมภรณ์ เอื้อไพโรจน์กิจ” ประธาน บริษัท เฮงเค็ล(ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหารหญิงคนแรกในไทยและหนึ่งเดียวของกลุ่มเฮงเค็ลในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
Read More