Emotional Value โดย แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ [6-12-2001] การบริหารงานในภาวะที่เต็มไปด้วยความไม่แนนอนเช่นในปัจจุบัน เราจะเห็นแต่แนวทางการ “ลดต้นทุน” เกิดขึ้นมากมายหลายแห่ง เพราะหันมองทางไหนก็เห็นแต่การตัดค่าใช้จ่าย ลดการลงทุน ของบริษัทต่างๆ ในอีกแนวทางหนึ่งนอกเหนือจากการลดต้นทุนนั้นก็คือการหาทาง “เพิ่มมูลค่า” ให้กับสินค้าและบริการของตนเอง ซึ่งฟังดูง่ายแต่ในทางปฏิบัตินั้นรู้กันดีว่าทำยากเหลือเกิน ในความคิดของผมยังมีอีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหรือบริการของเรา นั่นคือการหันกลับมามองที่พื้นฐานความต้องการของมนุษย์ในอีกแง่มุมหนึ่ง นั่นคือใช้การตอบสนองด้าน “อารมณ์และความรู้สึก” เป็นตัวเพิ่มมูลค่า ทั้งนี้ก็เพราะอารมณ์และความรู้สึกก็คือพื้นฐานความพึงพอใจของลูกค้า หากเราสามารถจับอารมณ์ของลูกค้าและสนองเป็นมูลค่าเพิ่มให้กับพวกเขาได้ โอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จก็มีมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีผู้เห็นโอกาสของ Emotional