เอ็ดเวิร์ก เจนเนอร์ : Edward Jenner เกิด วันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1749 ที่เมืองเบิร์กเลย์ (Berglay) ประเทศอังกฤษ (England) เสียชีวิต วันที่ 25 มกราคม ค.ศ. 1823 ที่เมืองเบิร์กเลย์ (Berglay) ประเทศอังกฤษ (England) ผลงาน – ค้นพบวัคซีนป้องกันโรคไข้ทรพิษ