ลดต้นทุนด้วยเทคนิค E C R S Source: LogisticsDigest / สุวัฒน์ จรรยาพูน ช่วงนี้ผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) ของบ้านเราหลายครั้ง พบว่าความว่าธุรกิจส่วนมากมีการทำงานแบบตามใจนึก ไม่มีระบบ ไม่มีการเชื่อมโยงระหว่างแผนก แต่หลายธุรกิจก็มีแบบแผนมีระบบ เพียงแต่ขาดความต่อเนื่อง ไม่สม่ำเสมอ แม้กระทั่งหลักพื้นฐานในการทำงานอย่างเช่น “5 ส” ก็ยังสามารถแนะนำได้ และยังใช้ได้อยู่เสมอ แม้ว่าหลายโรงงานมีความรู้สึกว่าใครๆ ที่เข้ามาก็พูดหรือถามเรื่องนี้จนเบื่อที่จะได้ยิน แต่ก็ไม่เคยทำสำเร็จสักครั้ง มีโรงงานแห่งหนึ่งที่ผมเข้าไปและเกิดความประทับใจ