การย้ายโครงสร้างธุรกิจจาก E-Business สู่ M-Business ตอนที่ 1 มีคำถามเกิดขึ้นมากมายเกี่ยวกับบริษัทชั้นนำของโลก ไม่ว่าจากการที่ Microsoft กำลังให้ความสนใจ อย่างมากในการเปลี่ยนตัวเองจากบริษัทผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer : PC) มาเป็นบริษัทให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานแบบ Multi-platform การที่ Intel พยายามเปลี่ยนจากผู้ผลิตไมโครโปรเซสเซอร์ชั้นนำมาเป็นผู้ผลิตเครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์สื่อสาร การที่ Nokia กำลังปรับตัวไปเป็นส่วนหนึ่งในระบบเศรษฐกิจภายใต้เครือข่ายไร้สาย (Mobile Economy) แทนการเป็นผู้เชี่ยวชาญการผลิตโทรศัพท์มือถือ หรือการที่ NTT