Tag: E-Book

วิวัฒนาการสื่อการเรียนการสอน จากกระดานชนวนสู่ยุค E-Book

วิวัฒนาการสื่อการเรียนการสอน จากกระดานชนวนสู่ยุค E-Book เมื่อการศึกษากลายเป็นสิ่งจำเป็น ที่มวลมนุษยชาติ จะต้องได้รับเพื่อพัฒนาตนเอง ให้สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้ และหากมองย้อนสู่อดีต ตั้งแต่ยุคหินที่มีการใช้กำแพงหิน ในการสื่อสาร มาจนถึงการคิดค้นภาษา เพื่อสร้างความเข้าใจ ในแต่ละชนชาติ และเดินทางสู่จุดเริ่มต้น การเรียนรู้ในยุคกระดานชนวน จนกระทั่งเข็มนาฬิกา ได้ผันผ่านสู่วิวัฒนาการ การใช้ไวท์บอร์ด การฉายแผ่นสไลด์ประกอบการสอน สู่ยุคปัจจุบันที่ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ในยุคที่โลกไอทีเฟื่องฟู การสื่อสารไร้สายกำลังเป็นเสมือนปัจจัยที่ 5 ในการดำเนินชีวิต ทำให้เกิดแนวคิดการทำสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Book ขึ้นมาทดแทนสื่อการสอนแบบดั้งเดิม
Read More

อีบุ๊กเวิล์ด : แผงหนังสือออนไลน์

อีบุ๊กเวิล์ด : แผงหนังสือออนไลน์ ทรูสร้างปรากฏการณ์ซื้อแมกกาซีนบนโลกไซเบอร์ ไม่จำกัดจำนวน และเวลาเปิด ปิด!! นายนพปฎล เดชอุดม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรู ดิจิตอล เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ กล่าวว่า ทรู จับมือกับ 16 สำนักพิมพ์ชั้นนำของประเทศทำแมกกาซีนออนไลน์ให้ประชาชนจับจ่ายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นนวัตกรรมการอ่านแนวใหม่ที่ผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาสาระ โดยอ่านผ่านระบบอินเตอร์แอคทีฟ และเทคโนโลยีมัลติมีเดีย อีบุ๊กเวิลด์ (EBook World) หรือ
Read More