…… กฎทองคำสู่ความสำเร็จ สูตรของ Dr. Napoloen Hill เล่าจากประสบการณ์ที่ตัวเองเรียนรู้และ/หรือได้ปฏิบัติได้ผลมาบ้างแล้ว เที่ยวนี้นำเสนอยกเอาสูตรสำเร็จตามแนวปรมาจารย์เมืองนอกเมืองนามาอ้างบ้างนะคะ อิอิ Dr. Napoloen Hill ผู้เขียนหนังสือชื่อดัง ‘Think and Grow Rich’ ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับความสำเร็จของบุคคลชั้นนำในโลกจากกว่า 100 สาขาอาชีพ และท่านได้สรุปออกมาเป็นกฎทองคำ 16 ข้อ (The Law of Success in