Tag: DNA องค์กร

4 ขั้นตอน สร้าง DNA องค์กร

4 ขั้นตอน สร้าง DNA องค์กร ยากที่สุด หินที่สุด ในการบริหารจัดการ หนีไม่พ้นเรื่องของการสร้าง “วัฒนธรรมองค์กร” ไม่ว่าผู้บริหารยุคไหนก็อยากให้คนทั้งองค์กร มี “ดีเอ็นเอ” เดียวกัน เพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน แม้จะกำหนด Vision หรือ Mission ไว้สวยหรู แต่องค์กรจำนวนมากมักต้อง “ตกม้าตาย” ไม่สามารถเดินหน้าไปตามฝัน เพียงเพราะไม่สามารถปรับเปลี่ยน หรือ สร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย และภารกิจของบริษัทได้
Read More

4 ขั้นตอน สร้าง DNA องค์กร

4 ขั้นตอน สร้าง DNA องค์กร ยากที่สุด หินที่สุด ในการบริหารจัดการ หนีไม่พ้นเรื่องของการสร้าง “วัฒนธรรมองค์กร” ไม่ว่าผู้บริหารยุคไหนก็อยากให้คนทั้งองค์กร มี “ดีเอ็นเอ” เดียวกัน เพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน แม้จะกำหนด Vision หรือ Mission ไว้สวยหรู แต่องค์กรจำนวนมากมักต้อง “ตกม้าตาย” ไม่สามารถเดินหน้าไปตามฝัน เพียงเพราะไม่สามารถปรับเปลี่ยน หรือ สร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย และภารกิจของบริษัทได้
Read More