แนะหนุ่มสาววัยทำงานดูแลสุขภาพป้องกันสารก่อมะเร็ง • คุณภาพชีวิต กว่า 70%ของผู้ป่วย เกิดจากสภาวะแวดล้อมแย่ ทุกวันนี้วิถีชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ มักจะอยู่ในภาวะที่ก่อให้เกิดความเครียดสูงมาก ทั้งการต่อสู้แข่งขันเริ่มตั้งแต่เด็กที่ต้องสอบเข้าโรงเรียน โตขึ้นมาอีกหน่อยสอบเข้าทำงาน ปัญหาชีวิตครอบครัว ล้วนก่อให้เกิดความตึงเครียด ในระดับสูง ไม่รวมถึงอาหาร ปัญหามลพิษ ฯลฯ ทำให้เกิดโรคร้ายตามมา มากมาย โดยเฉพาะโรคมะเร็ง นายแพทย์ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูท เฮลท์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ กล่าวว่า ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง มาจากสภาวะแวดล้อม