เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคข้อเสื่อม คุณภาพชีวิต สาเหตุหลักมาจากสูญเสียเนื้อกระดูกอ่อน หลายท่านอาจมีประสบการณ์เกี่ยวกับโรคข้อเสื่อม ส่วนใหญ่จะแก้ไขด้วยการรับประทานยาแก้ปวดเวลามีอาการ หรือบางท่านไม่อยากรับประทานยาก็ใช้ยานวดบรรเทาปวด หรือใช้พลาสเตอร์ยาแปะแก้ปวด แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละท่าน หากเรามีความรู้ความเข้าใจและไม่มองข้ามอาการเหล่านี้ก็จะสามารถดูแลป้องกันไม่ให้โรคเป็นมากขึ้นได้ แต่ถ้าดูแลไม่ถูกต้องอาจทำให้ข้ออักเสบและรุนแรงถึงขั้นเรื้อรังจนเกิดภาวะข้อเสื่อมได้ ก่อนอื่นต้องสังเกตดูว่าเรามีอาการเหล่านี้บ้างหรือไม่ เริ่มจากมีอาการเจ็บปวดตามข้อ มักจะเกิดบริเวณข้อเข่า นิ้วมือ ต้นคอ ปวดหลัง ข้อติดขัดขยับไม่ค่อยออก อาจมีเสียงลั่นดังในข้อคล้ายเสียงกระดูกเสียดสีกัน ข้ออักเสบบวม ข้อคดงอ และข้อขาโก่ง ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวข้อทำได้น้อยลง กิจวัตรต่างๆที่เคยทำจะถูกจำกัดลงไปมาก จนอาจทำให้ไม่สามารถทำกิจกรรมบางอย่างได้ เช่น การเดิน การขึ้นลงบันได เป็นเหตุให้คุณภาพชีวิตแย่ลง