โรคอุจจาระร่วง ถ่ายเหลวกว่าปกติ 3 ครั้งขึ้นไป • คุณภาพชีวิต แนะควรล้างมือ ดื่มน้ำสะอาด โรคอุจจาระร่วง หมายถึง การถ่ายอุจจาระเหลวกว่าปกติตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป ถ่ายอุจจาระมีมูกหรือเลือด 1 ครั้งหรือมากกว่านั้นภายในเวลา 12 ชั่วโมง การถ่ายอุจจาระเหลวหลายๆครั้ง ทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำและเกลือแร่ไปจำนวนมาก ทำให้เกิดอาการขาดน้ำขึ้น ดังนี้ 1. ในเด็กทารกบริเวณกระหม่อมจะบุ๋มลงไป 2. อาการอื่นๆ เหมือนกับเด็กโตและผู้ใหญ่ กล่าวคือ