Tag: Diabetes

‘โภชนาการ’ ของผู้ป่วยเบาหวาน

‘โภชนาการ’ ของผู้ป่วยเบาหวาน • อาหาร แนะเรียนรู้-เลือกอาหารที่เหมาะสม ผู้ป่วยเบาหวานสามารถเลือกรับประทานอาหารต่างๆ ได้เช่นเดียวกับคนปกติ แต่จำเป็นต้องเรียนรู้ว่าจะรับประทานอาหารอย่างไรและปริมาณมากน้อยเพียงใด จึงไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งจะเป็นการช่วยลดอาการแทรกซ้อนต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากโรคเบาหวานได้ด้วย หลายคนคิดว่า การควบคุมเฉพาะอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาลก็พอ เพราะเป็นอาหารที่มีผลต่อการขึ้นลงของน้ำตาลโดยตรง ยิ่งกว่านี้บางคนเข้าใจผิดคิดว่าควรหลีกเลี่ยงอาหารพวกแป้ง ข้าว และหันมากินอาหารที่มีโปรตีนและไขมันสูงแทนซึ่งทำให้ไม่สามารถควบคุมน้ำหนักได้ และมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนของเบาหวาน ฉะนั้น การรักษาโรคเบาหวานให้ได้ผลจึงจำเป็นต้องมีการควบคุมอาหารอย่างสม่ำเสมอ ถึงแม้ว่าคนไข้จะได้รับการรักษาด้วยการกินยา หรือฉีดอินซูลินแล้วก็ตาม การควบคุมอาหารเป็นการรักษาที่สำคัญและดีที่สุด อาหารในคนไข้เบาหวานนั้น สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
Read More

“ออกกำลังกาย” ฟื้นฟูผู้ถูกตัดขาจาก “เบาหวาน”

“ออกกำลังกาย” ฟื้นฟูผู้ถูกตัดขาจาก “เบาหวาน” • คุณภาพชีวิต ปรับพฤติกรรม เพื่อร่างกายแข็งแรง “ขา…ขา…หายไปไหน” ความทุกข์ทรมานใจที่รู้ว่า ตนต้องต้องสูญเสียอวัยวะสำคัญของร่างกายเมื่อลืมตาขึ้นหลังผ่าตัดขา ทำให้คนไข้เบาหวานหลายคนอดท้อใจกับชีวิตไม่ได้ จากการสำรวจผู้สูงวัยเกิน 65 ปีขึ้นไปที่ถูกตัดขา พบว่า ร้อยละ 75 มีสาเหตุหรือเกี่ยวข้องกับเบาหวานเป็นสำคัญ ทั้งนี้เนื่องจากเบาหวานเป็นโรคที่ทำให้เกิดความบกพร่องของระบบประสาทส่วนปลาย ระบบประสาทอัตโนมัติและระบบหลอดเลือด จึงทำให้เกิดอาการชาบริเวณปลายเท้า เวลาเป็นแผลบ่อยครั้งที่ไม่รู้ตัว กว่าจะรู้แผลก็มีขนาดใหญ่ เกิดแผลติดเชื้อได้ง่าย กลายเป็นแผลเรื้อรัง และรักษาให้หายยาก รวมทั้งอาจเกิดเนื้อตายจากหลอดเลือดส่วนปลายตีบตัน จนอาจนำไปสู่การรักษาด้วยการตัดนิ้วเท้า
Read More

!!! โรคเบาหวาน กระทบประสิทธิภาพสมอง

!!! โรคเบาหวาน กระทบประสิทธิภาพสมอง • คุณภาพชีวิต ส่งผล “ ความจำเสื่อม” ระยะยาว หากไม่สามารถควบคุมโรคเบาหวานประเภทที่ 2 เอาไว้ได้ อาจส่งผลกระทบระยะยาวต่อประสิทธิภาพของสมอง นำไปสู่ภาวะความจำแย่ ไปจนถึงลดประสิทธิภาพของสมอง ผลงานดังกล่าวเป็นของทีมวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเอดิน เบิร์ก สหราชอาณาจักร ที่ทำการศึกษาผู้ป่วยเบาหวานประเภท 2 จำนวน 1,066 คน ซึ่งมีอายุระหว่าง 60-75 ปี โดยก่อนลงมือศึกษา ทางผู้วิจัยจะทำการประเมินความสามารถทางจิตใจของอาสาสมัคร
Read More

“เบาหวาน” แนะเสี่ยง เลี่ยงได้

“เบาหวาน” แนะเสี่ยง เลี่ยงได้ • คุณภาพชีวิต เน้นควบคุมอาหาร-ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ขอส่งท้ายเรื่องสุขภาพในเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรัก ด้วยเรื่องของความหวานที่ไม่หวานอย่างที่คิด นั่นก็คือ “โรคเบาหวาน” นั่นเอง สำหรับสถานการณ์ของโรคเบาหวานในประเทศไทย นอกจากจะพบผู้ป่วยเบาหวานในวัย 35 ปีขึ้นไปร้อยละ 10 แล้ว สาธารณสุขยังพบผู้ป่วยเบาหวานในวันเด็กประถมอีก 10 เปอร์เซ็นต์ของเด็กประถมทั้งประเทศ เนื่องจากไม่ได้รับการส่งเสริมให้มีการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสมจากทางบ้านและโรงเรียน โดยจากการสำรวจสถานะสุขภาพประชากรไทย พบว่า ร้อยละ 52 ของผู้ป่วยเบาหวาน ไม่ทราบว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานมาก่อน อีกทั้งในรอบ
Read More

ผู้ป่วยเบาหวานเสี่ยงเป็นโรคในช่องปาก

ผู้ป่วยเบาหวานเสี่ยงเป็นโรคในช่องปาก • คุณภาพชีวิต แนะต้องตรวจสุขภาพ สังเกตสภาพเหงือกและเนื้อเยื่อในปาก หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าโรคเบาหวานเป็นโรคหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคในช่องปาก โดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองที่ควบคุมระดับน้ำตาล ในเลือดได้ไม่ดี โดยโรคในช่องปากที่พบได้บ่อยๆ ได้แก่โรคปริทันต์ซึ่งจะเกิดได้ง่ายและ รุนแรงกว่าปกติ นอกจากนี้ยังมีโรคปากแห้ง (xerostomia) ร่วมกับมีอาการปวดแสบร้อนในช่องปาก โรคเชื้อราในช่องปากทำให้การรับรสอาหารไม่ดี แผลที่เกิดขึ้นในช่องปาก จะหายช้า ทำให้เกิดการติดเชื้อมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ป่วยเบาหวานจะเกิด โรคฟันผุได้ง่ายและมากกว่าคนปกติ เกิดจากการมีน้ำตาลในน้ำลายมากขึ้น ปากแห้ง และอัตราการไหลของน้ำลายลดลง เพราะฉะนั้น ผู้ป่วยเบาหวานทุกคนจึงจำเป็นจะต้องได้รับการตรวจสุขภาพ ช่องปากทุกครั้งเมื่อมาตรวจเบาหวานตามแพทย์นัด โดยมีการดูสภาพเหงือกและเนื้อเยื่อช่องปาก
Read More

พบเด็กป่วยเบาหวานเพิ่ม เหตุกินแต่อาหารขยะ

พบเด็กป่วยเบาหวานเพิ่ม เหตุกินแต่อาหารขยะ • คุณภาพชีวิต แนะออกกำลัง ดูแลโภชนาการช่วยได้ ปาท่องโก๋ เป็นอาหารรองท้องที่ช่าวกรุงเทพฯนิยมมากที่สุด ราว 60 % ของอาหารทุกประเภท รองลงมาคือ ขนมปังไส้ครีม, กล้วยทอด, โดนัท และแครกเกอร์ เป็นต้น ไม่ใช่ว่า คนไทยไม่รู้เรื่อง แป้ง, น้ำตาล, ไขมัน ในรูปของ ขนมขบเคี้ยว กรุบกรอบ นั่งๆนอนๆ กินๆ
Read More

นักวิจัยเผยเบาหวานทำหลอดเลือดชำรุด

นักวิจัยเผยเบาหวานทำหลอดเลือดชำรุด • คุณภาพชีวิต ไขปริศนาปัจจัยบั่นทอนประสิทธิภาพสเต็มเซลล์ นักวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต พยายามไขปริศนาภาวะเสื่อมสภาพของผนังหลอดเลือดผู้ป่วยเบาหวาน พบไขกระดูกผลิตสเต็มเซลล์ออกมาได้น้อย และมีคุณภาพต่ำ ทั้งที่ผู้ป่วยรักษาน้ำตาลในเลือดให้ปกติแล้วก็ตาม ดร.วรชาติ เจิดชมจันทร์ อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ข้อมูลจากการวิจัยนี้จะช่วยปูทางไปสู่การคิดค้นเทคนิคฟื้นฟูสภาพหลอดเลือดให้ผู้ป่วยเบาหวาน “ผู้ป่วยเบาหวานมีความเสี่ยงสูงต่อจากสภาพหลอดเลือดสมอง และหลอดเลือดหัวใจเสียหาย เนื่องจากเซลล์บุผนังหลอดเลือดถูกทำลายจากปริมาณน้ำตาลในกระแสเลือด” นักวิจัยกล่าว ปกติ ระบบร่างกายจะซ่อมแซมตัวเองได้ โดยไขกระดูกมีหน้าที่ผลิตสเต็มเซลล์ป้อนสู่กระแสเลือดเพื่อซ่อมแซมเซลล์บุผนังหลอดเลือดที่ชำรุด แต่ในกรณีของผู้ป่วยเบาหวาน พบว่า ไขกระดูกผลิตสเต็มเซลล์ได้น้อยลง และด้อยประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้น แม้ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลจนเข้าสู่ระดับปกติแล้ว
Read More

นักโภชนาการแนะพลิกวิกฤติเป็นโอกาส เลิกกินน้ำตาลป้องกันโรคเบาหวาน!

นักโภชนาการแนะพลิกวิกฤติเป็นโอกาส เลิกกินน้ำตาลป้องกันโรคเบาหวาน! • คุณภาพชีวิต รักษาสุขภาพ ลดวิกฤต วิกฤติน้ำตาลแพง กระทบไปทั่วทุกสาขาอาชีพ รวมถึงในอุตสาหกรรมอาหาร ขนม เครื่องดื่มต่างๆ ผู้ประกอบกิจการกำลังประสบปัญหาอย่างหนัก เนื่องจากน้ำตาลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และขนมหวานอื่นๆ ปรับราคาสูงขึ้นจากเดิมอีก 5.35 บาทต่อกิโลกรัม จากปัญหาดังกล่าว รัฐบาลได้แก้ไขปัญหาอย่างสุดความสามารถ อย่างไรก็ตาม อีกด้านหนึ่ง นายสง่า ดามาพงศ์ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข และนักโภชนาการ กรมอนามัย เปิดเผยภายหลังร่วมงานเสวนามหกรรมเบาหวานสี่มุมเมือง
Read More