Tag: developed kid

อาหารพัฒนาสมองลูกน้อย

อาหารพัฒนาสมองลูกน้อย คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่มักต้องการอยากให้ลูกของตนเองเป็นคนเก่งและฉลาด หรือพูดง่ายๆก็คือ มีสมองที่ล้ำเลิศเหนือกว่าใครๆ นั่นเอง ฉะนั้นไม่ว่าจะมีอาหารเสริมชนิดใดสามารถช่วยกระตุ้นพัฒนาการสมองลูกน้อยได้ คุณพ่อคุณแม่เป็นต้องหามาบำรุงลูกๆ หากจะพูดกันตามหลักโภชนาการแล้ว การให้เด็กได้รับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ นับว่าเพียงพอกับการเจริญเติบโต สุขภาพและพัฒนาการสมองของลูกน้อยอยู่แล้ว แต่คุณพ่อคุณแม่คงต้องช่วยดูแลลูกไม่ให้ขาดสารอาหารดังต่อไปนี้ด้วย โปรตีน อาหารโปรตีนเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเจริญเติบโตทั้งของร่างกาย เซลล์สมอง เส้นใยประสาทที่จะแตกไปสร้างวงจรประสาทของเด็กในช่วงอายุ 1-3 ปี หากเด็กขาดโปรตีน ซึ่งจะต้องถูกย่อยเป็นกรดอะมิโนก่อนที่จะนำมาใช้สร้างโปรตีน ก็จะทำให้เกิดความบกพร่องในการเรียนรู้และการทำงานของสมองและระบบประสาท โปรตีนมีมากในนม ไข่ทั้งฟอง เนื้อไก่ หมู เนื้อวัวและเนื้อปลาทะเล
Read More

อาหารพัฒนาการสมอง-พัฒนาการเด็ก

อาหารพัฒนาการสมอง-พัฒนาการเด็ก “ถ้าท่านมอบทารกที่เกิดมาครบอาการสามสิบสองมาสักโหล ข้าพเจ้าสามารถสร้างโลกโดยเฉพาะที่จะเลี้ยงดูให้เขาเติบโตเป็นดังที่ข้าพเจ้าต้องการ และข้าพเจ้ารับประกันว่าจะทำให้ทารกคนไหนก็ได้ ฝึกสอนเขาให้เป็นอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการ แพทย์ ทนายความ พ่อค้า ศิลปิน และเอ้อ ! แม้แต่ให้เป็นขอทาน ขโมย ไม่ว่าเขาจะมีความฉลาด เก่ง มีเสน่ห์ มีความถนัดเฉพาะ และเป็นเชื้อชาติใดก็ตาม” John Watson บิดาหรือผู้ก่อตั้งวิชาสาขาพฤติกรรมศาสตร์ ได้กล่าวไว้ ซึ่งอาจจะกล่าวเกินความเป็นจริงไปบ้าง แต่คำกล่าวของท่านได้เน้นให้เห็นถึงความสำคัญ ของสิ่งแวดล้อมที่จะกระตุ้นปั้นแต่งสมองของเด็กให้เห็นได้เด่นชัด ธรรมชาติ การเลี้ยงดูและโภชนาการมีส่วนเท่าเทียมกัน ทำบทบาทปฏิสัมพันธ์ในการพัฒนาสมอง
Read More