Tag: Dengue

‘วัคซีนไข้เลือดออก’ ความหวังไม่ไกลเพื่อเยาวชนไทย

‘วัคซีนไข้เลือดออก’ ความหวังไม่ไกลเพื่อเยาวชนไทย • คุณภาพชีวิต เผย!! อาจจัดเป็นยาพื้นฐานที่คนไทยทุกคนควรได้รับ “โรคไข้เลือดออกเป็นโรคประจำถิ่นของไทยแต่ละปีมีผู้ป่วยจำนวนมาก 2 เดือนแรก ปี 2552 มีผู้ป่วยทั้งประเทศแล้วเกือบ 2,000 คนทั้งที่ไม่ใช่หน้าฝน บ่งชี้ว่าปีนี้โรคไข้เลือดออกจะระบาดหนักกว่าปีที่ผ่านมา แม้อัตราการตายจะลดลงแต่อัตราการอุบัติใหม่ไม่ลดลง” รศ.นพ.ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงความจำเป็นที่ ม.มหิดล กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และโครงการพีเดียตริกเดงกี่ วัคซีน อินนิเทียทีฟ (Pediatric Dengue
Read More

รอบรู้เรื่อง……ยุงลาย

รอบรู้เรื่อง……ยุงลาย • คุณภาพชีวิต พาหะนำโรคไข้เลือดออก ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกเป็นแมลงจำพวกหนึ่งที่สำคัญมีอยู่ 2 ชนิด คือ ยุงลายบ้านและ ยุงลายสวน ยุงลายเป็นยุงที่มีขนาดปานกลาง วงจรชีวิตของยุงลายประกอบด้วยระยะต่างๆ 4 ระยะ ได้แก่ ระยะไข่, ระยะตัวอ่อนหรือลูกน้ำ, ระยะดักแด้หรือตัวโม่ง, และ ระยะตัวเต็มวัยหรือตัวยุง ทั้ง 4 ระยะมีความ แตกต่างกันทั้งรูปร่างลักษณะและการดำรงชีวิต ลักษณะสำคัญทั่วไปของยุงลาย คือ ระยะตัวเต็มวัย (ตัวยุง)
Read More

ไข้เลือดออก…ภัยร้ายจากยุง

ไข้เลือดออก…ภัยร้ายจากยุง คุณภาพชีวิต ป้องกันได้ง่าย…อย่าให้ถูกกัด โรคไข้เลือดออก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งและมียุงลายเป็นพาหะนำโรค มักพบในเด็กอายุ 5-10 ปี ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันจำหน่าย สาเหตุ โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลาย (Aedes aegyti) ตัวเมีย บินไปกัดคนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกโดยเฉพาะช่วงที่มีไข้สูง เชื้อไวรัสแดงกีจะเพิ่มจำนวนในตัวยุงประมาณ 8-10 วัน เชื้อไวรัสแดงกี่จะไปที่ผนังกระเพาะและต่อมน้ำลายของยุง เมื่อยุงกัดคนก็จะแพร่เชื้อสู่คน เชื้อจะอยู่ในร่างกายคนประมาณ 2-7 วันในช่วงที่มีไข้ หากยุงกัดคนในช่วงนี้ก็จะรับเชื้อไวรัสมาแพร่ให้กับคนอื่น ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นเด็ก โรคนี้ระบาดในฤดูฝน ยุงลายชอบออกหากินในเวลากลางวันตามบ้านเรือน
Read More

กำจัดลูกน้ำทุกอาทิตย์ พิชิตไข้เลือดออก

กำจัดลูกน้ำทุกอาทิตย์ พิชิตไข้เลือดออก • คุณภาพชีวิต ผู้ว่ากทม.เน้นยึดหลัก 5 ป. สกัดยุงลาย โรคไข้เลือดออก เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งปัจจุบันยังไม่มียารักษาและยังไม่มีวัคซีนป้องกันการเกิดโรคการแพร่ระบาดของโรคเกิดจากยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค อีกทั้งสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้ไข้เลือดออกมีการระบาดตลอดทั้งปี ซึ่งวิธีการที่ง่ายสุดในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก คือ การทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย โดยใช้ “หลัก 5ป.” ซึ่งเป็นวิธีทางกายภาพที่จดจำและนำไปปฏิบัติได้อย่างง่ายๆ ด้วยตนเอง “หลัก 5 ป. – ปิด เปลี่ยน ปล่อย ปรับปรุง
Read More