Delegation : เมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทน เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย เปรม เป็นผู้ช่วยผู้จัดการสาขาของร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นแห่งหนึ่ง หน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของเขา คือ การจัดประชุมทุกเช้าก่อนเปิดร้านเป็นเวลาครึ่งชั่วโมง โดยมีแคชเชียร์ 2 คนและเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า 3 คน วันจันทร์หน้านี้เปรมต้องไปอบรมที่สำนักงานใหญ่ 3 วัน ซึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์ เมื่อเช้าเปรมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสัปดาห์หน้าเขาจะไปอบรม 3 วัน และจะแต่งตั้งให้สมชายเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าซึ่งอาวุโสที่สุดเป็นคนนำในการประชุมแทนเขา เย็นนี้เปรมจึงขอนัดสมชายมาเพื่อมอบหมายงาน ต่อไปนี้คือบทสนทนาใน การมอบหมายงานและรับมอบหมายงาน ของคนทั้งสอง… เปรม