Tag: CSR

เคล็ดลับความสำเร็จสู่ความยั่งยืน เหนือชั้นด้วยกลยุทธ์ CSR

เคล็ดลับความสำเร็จสู่ความยั่งยืน เหนือชั้นด้วยกลยุทธ์ CSR ในงานสัมมนาของ “ประชาชาติธุรกิจ” ตอนหนึ่งหัวข้อ Best Practice : กรณีศึกษาการขับเคลื่อนธุรกิจด้วย CSR นั้นน่าสนใจว่ามีการกล่าวถึง CSR ในบริบทที่แตกต่างออกไป โดยมองถึงการทำ CSR แบบมีกลยุทธ์ ซึ่งจะสร้างความยั่งยืนให้ทั้งองค์กรและสังคม ดร.สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุธาสินี นักวิชาการจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ไมเคิล พอตเตอร์กับมาร์ก เครมเมอร์ เขียนไว้เมื่อปีที่แล้ว โดยระบุว่าที่มาของเหตุผลในการทำ
Read More

ผลึก CSR กระทิงแดงเรดบูล สปิริต

ผลึก CSR กระทิงแดงเรดบูล สปิริต ถ้าบอกว่า “โครงการอีสานเขียว” เป็นภาคหนึ่งของตำนานความสำเร็จเจ้าพ่อกระทิงแดง “เฉลียว อยู่วิทยา” ในครั้งกระโน้น ช่วงรอยต่อของเทคโนโลยี 3G โครงการเพื่อสังคม “เรดบูล สปิริต” อาจกล่าวได้ว่า เป็นภาคไคลแมกซ์ของตำนาน CSR ในยุคของ “สุทธิรัตน์ อยู่วิทยา” บุตรสาวคนที่ 6 ในจำนวนพี่น้อง (ต่างมารดา) ทั้งหมด 11 คน
Read More

สำรวจทิศทาง CSR ขององค์กรธุรกิจ

สำรวจทิศทาง CSR ขององค์กรธุรกิจ พอเพียงภิวัตน์ : ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่บทวิเคราะห์ แนวโน้มและทิศทางของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ (CSR) ประจำปี 2551 ในประเทศไทย ซึ่งจากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า
Read More

ซีเอสอาร์เชิงยุทธ์ สู่สมดุลสุดยอดแห่งสังคม และองค์กร

ซีเอสอาร์เชิงยุทธ์ สู่สมดุลสุดยอดแห่งสังคม และองค์กร คอลัมน์ แยบยลกลยุทธ์ โดย ผศ.ดร.ธีรยุส วัฒนาศุภโชค teerayout@acc.chula.ac.th ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 03 มีนาคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 3980 (3180) ซีเอสอาร์เชิงยุทธ์ (strategic CSR) นั้น กำลังเป็นที่โจษจันกันอย่างมากครับ เนื่องจาก เป็นแนวคิดที่สร้างประโยชน์อย่างสูงสุด ให้กับทั้งสภาพแวดล้อม
Read More

CSR, ทำดีเพื่อปกปิดความชั่ว?!?

CSR, ทำดีเพื่อปกปิดความชั่ว?!? ดร.โสภณ พรโชคชัย {1} กรุงเทพธุรกิจ วันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2551 ท่านเคยสงสัยไหม ทำไมหนอพวกคุณหญิงคุณนายทำงานแจกของสงเคราะห์มาร่วม 50 ปีแล้ว ปัญหาสังคมก็กลับยิ่งหนัก มีการรณรงค์เรื่องปลูกป่าหรือเรื่องสิ่งแวดล้อม แต่สิ่งต่าง ๆ กลับยิ่งเลวร้ายลง ปริมาณป่าปลูกใหม่เทียบไม่ได้เลยกับป่าถูกทำลาย ปัจจุบันเราเดาะเรียกการทำดีทำนองนี้เสียเท่ว่า CSR ซึ่งมักเป็นไปแบบ “ลูบหน้าปะจมูก” แต่ที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือ บ่อยครั้งกลับเป็นการทำดีเพื่อปกปิดความชั่ว-ปกป้องคนชั่วอีกต่างหาก! Responsibility
Read More

CSR กับบทบาทที่เปลี่ยนไปหลังวิกฤตเศรษฐกิจ

CSR กับบทบาทที่เปลี่ยนไปหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังลุกลามไปอยู่ทั่วโลก นับวันจะยิ่งรุนแรง และมีผลกระทบเป็นวงกว้างมากขึ้นทุกที ในระยะแรกมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจตกต่ำรอบนี้คงจะไม่ร้ายแรงนัก และคงจะควบคุมได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะประเทศไทยที่อ้างว่ามีประสบการณ์มาจากปี” 40 แล้ว ฐานะ การเงินเรายังมั่นคง ผลกระทบคงมีไม่มาก แต่ข่าวจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุโรปและอเมริกาก็ไม่ดีขึ้นเลย มีแต่ข่าวการปิดตัวของธุรกิจ การเลิกจ้างคนงาน การล่มสลายของธนาคารและสถาบัน การเงิน ข่าวในประเทศเองก็ไม่ยิ่งหย่อน ไปกว่ากัน ภาวะการส่งออกที่เป็นหัวใจของเศรษฐกิจไทยติดลบเลขหลัก 2 ตัวติดต่อกัน 3 เดือน ข่าวการเลิกว่าจ้างงานและข่าวปัญหาสภาพคล่องเรื่องการเงิน ล้วนแต่เป็นข่าวลบทำให้ทุกคนเริ่มเห็นแล้วว่าผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจรอบนี้คงจะไม่ธรรมดาเสียแล้ว พร้อมๆ กับข่าวร้ายทางเศรษฐกิจ
Read More

หลากหลาย 'ซีเอสอาร์' ยุคโลกาภิวัตน์

หลากหลาย “ซีเอสอาร์” ยุคโลกาภิวัตน์ มองมุมใหม่ : รศ.ดร.ธีรยุส วัฒนาศุภโชค กรุงเทพธุรกิจ วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2551 แม้ว่าช่วงนี้จะมีความผันแปรด้านเศรษฐกิจอย่างมาก แต่แนวคิดหนึ่งที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ซ้ำยังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ นั่นคือ การตอบสนอง และรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ หรือที่เรียกกันว่า “ซีเอสอาร์” นั่นเองครับ โดยแนวคิดของซีเอสอาร์ (CSR : Corporate Social Responsibility)
Read More

CSR ภาษาวัด

เรื่อง CSR ภาษาวัด คอลัมน์ การบริหารงานและการจัดการองค์กร โดย ดร.มิชิตา จำปาเทศ รอดสุทธิ michita@thaiboss.com ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ปีที่ 31 ฉบับที่ 3949 (3149) ณ มุมหนึ่งของกรุงเทพฯ… ธนาได้รับคำสั่งจากนาย ให้ไปหาโครงการช่วยเหลือสังคมสำหรับบริษัทสักโครงการ นอกจาก จะเป็นการดีต่อสังคมแล้ว ทางบริษัทก็จะ
Read More

CSR ฉบับไม่หลอกตัวเอง ทุกคนต่างติดกับดัก ความกดดันของระบบทุนนิยม (ทั้งสิ้น)

CSR ฉบับไม่หลอกตัวเอง ทุกคนต่างติดกับดัก ความกดดันของระบบทุนนิยม (ทั้งสิ้น) ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2550 ปีที่ 31 ฉบับที่ 3935 (3135) ท่ามกลางบรรยากาศในการทำธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โลกวันนี้กระแสการเรียกร้องให้ธุรกิจต้องใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงกลายเป็นสิ่งที่ธุรกิจให้ความสำคัญ แนวคิดการแสดงความรับผิดชอบขององค์กร หรือ CSR ที่ย่อมาจาก corporate social responsibility จึงกลายเป็นแนวคิดที่กำลังได้รับการพูดถึงมากขึ้นทั่วทุกมุมโลกรวมถึงประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่
Read More

แค่ไหนเรียกว่ามี CSR

แค่ไหนเรียกว่ามี CSR ดร.วรภัทร กรุงเทพธุรกิจ วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เมื่อผมไปเรียน M.B.A. ที่ Kellogg นั้น ผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่า M.B.A.คืออะไร ผมรู้แต่เพียงว่า คะแนนระดับปริญญาตรีของผม อยู่ในระดับที่จะสมัครเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์ได้ และก็จะได้เงินเดือนข้าราชการเดือนละ 1,150 บาท หลังจากนั้นเงินเดือนน่าจะขึ้นปีละประมาณหนึ่งร้อยบาท แต่ถ้าผมตัดสินใจรับทุนธนาคารไปเรียนต่อ M.B.A. ที่อเมริกา เป็นเวลา 2
Read More