Container Shipping สะท้อนการค้าโลก Source: นิลุบล พรพิทักษ์พันธ์ กองเรือพาณิชย์และท่าเรือทั่วโลกมีการขยายตัวอย่างมากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เป็นผลจากการส่งออกจากเอเชียโดยเฉพาะจากจีนที่เพิ่มปริมาณอย่างมหาศาล แต่ปัญหาซับไพร์มของสหรัฐ ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ของเศรษฐกิจโลกจะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกพากันชะลอตัวตามหรือไม่ ความผันผวนของราคาน้ำมัน ปัญหาคุณภาพสินค้าของจีน และนโยบายด้านความปลอดภัยในการขนส่ง ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัจจัยเหล่านี้จะมีผลกระทบการค้าโลกและพาณิชยนาวีในปีใหม่นี้อย่างไร นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ไม่กล้าฟันธงถึงแนวโน้มที่แน่ชัด เพียงแต่นำเสนอข้อสังเกต เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการค้าโลกนำไปพิจารณาประกอบการวางแผนเพื่อรับมือกับการค้าโลกที่ดูเหมือนจะพลอยผันผวนชนิดต้องตั้งสติรับมือเพื่อไม่ได้พลาดพลั้งเสียที ตลอดปี 2550 ที่ผ่านมา การเติบโตของท่าเรือในสหรัฐมีความไม่นิ่ง ทำให้การคาดหมายตัวเลขทางการค้าและการขนส่งของสหรัฐให้แน่นอนลงไปค่อนข้างลำบาก แต่ตัวเลขที่ได้บ่งบอกว่าการส่งสินค้าด้วยคาร์โก้ระหว่างเอเชียกับสหรัฐโตในระดับ 6.9% ในช่วงครึ่งปีแรกของ 2550 ทำให้การขนส่งในช่วง