บริหารคนให้ยอดเยี่ยมด้วย Competency Model ตั้งแต่ต้นปีมานี้ ผู้เขียนสังเกตเห็นว่ามีหน่วยงานต่างๆ จัดสัมมนาเรื่อง Competency Model กันบ่อยครั้ง อีกทั้งตามหน้าหนังสือพิมพ์ก็มีผู้เชี่ยวชาญนำเรื่อง Competency มาเขียนกันอยู่เนืองๆ และเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็ได้มีผู้อ่านบางท่านส่ง e-mail มาขอให้ผู้เขียนนำหัวข้อเรื่องนี้มาเขียนในคอลัมน์ด้วย ดังนั้น ผู้เขียนจึงถือเป็นฤกษ์งามยามดีที่จะคุยเรื่อง Competency กันตอนช่วงหลังหยุดวันสงกรานต์นี้เลย ไหนๆ ก็คงได้พักร้อนกันเต็มที่แล้วก็น่าที่จะพร้อมลงมือทำงานกันอย่างแข็งขันมิใช่หรือ? อย่างไรก็ตาม ในการพูดคุยเรื่อง Competency นี้ ผู้เขียนจะเน้นในเรื่องข้อควรระวัง หรือปัญหาที่ควรระวังในการนำแนวคิดนี้มาใช้ โดยเฉพาะในการบริหาร