Tag: Colon cancer

“มะเร็งลำไส้ใหญ่” ป้องกันได้-เอาชนะได้!!

“มะเร็งลำไส้ใหญ่” ป้องกันได้-เอาชนะได้!! • คุณภาพชีวิต แนะรีบพบแพทย์อาจรักษาทัน ท่านทราบไหมว่าในบรรดาโรคมะเร็งทั้งหลาย “โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก” เป็นสาเหตุการตายอันดับ 3 ของคนไทยรองมาจากมะเร็งตับและมะเร็งปอด! “สำหรับทั่วโลกแล้วมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเป็นสาเหตุการตายอันดับ 2 รองจากมะเร็งปอด ที่เป็นอันดับ 1 แต่ในประเทศไทยเป็นสาเหตุการตายอันดับ 3 รองจากมะเร็งตับ ก็เพราะว่าในประเทศทางตะวันตกพบมะเร็งตับน้อยมาก ในขณะที่คนไทยเป็นกันเยอะมากโดยเฉพาะในภาคอีสาน” เหตุใดคนไทยจึงยังเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักกันมากมาย จนเป็นเหตุให้เสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆ ทั้งๆ ที่โรคนี้สามารถ “ป้องกันได้” อะไรคือสาเหตุของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ลำไส้ของคนเรามีอาหารที่เรากินเข้าไปผ่านลงไปตลอดเวลา บริเวณลำไส้ตรงนี้มันเหมือนถังขยะเป็นที่หมักหมมเก็บกักสัมผัสอุจจาระตลอด
Read More

มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง รักษาหายได้

มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง รักษาหายได้ • คุณภาพชีวิต แนะควรรีบปรึกษาแพทย์ มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงในระยะแรกสามารถรักษาให้หายได้ ดังนั้นการตรวจเพื่อค้นหา มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงจึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งสามารถทำได้ง่าย รวมทั้งปฏิบัติตัวเพื่อเป็นการ ป้องกันโรค หากพบความผิดปกติของระบบขับถ่ายควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุต่อไป สาเหตุ สาเหตุที่แท้จริงยังไม่ทราบ แต่พบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นในโครโมโซมของเซลล์เยื่อบุลำไส้ ซึ่งเกิดจากสาเหตุส่งเสริมต่าง ๆ กัน คือ 1. มีติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่ ส่วนมากเป็นมาแต่กำเนิด เมื่ออายุมากขึ้นจะมีโอกาสกลายเป็น มะเร็งได้ 2. ประวัติมะเร็ง ถ้าผู้ป่วยเคยมีประวัติเป็นมะเร็งรังไข่ มดลูก เต้านม
Read More