มากกว่าการสอนงาน กับ The COACH Model คอลัมน์ การบริหารจัดการ โดย ดร.มิชิตา จำปาเทศ รอดสุทธิ ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2550 ปีที่ 31 ฉบับที่ 3931 (3131) ผู้เขียนเคยตีพิมพ์โมเดลแสดงขั้นตอนกระบวนการง่ายๆ สำหรับการโค้ช “Coaching for performance improvement