แต่งงานช้าเสี่ยง “ช็อกโกแลตซีสต์” • คุณภาพชีวิต แพทย์แนะสาวโสดตรวจสุขภาพปีละครั้ง หญิงไทย แต่งงานช้าเสี่ยงป่วยเป็นช็อกโกแลตซีสต์ แนะสาวโสดอย่าชะล่าใจควรตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แม้ไร้ภาวะเสี่ยง พญ.ศศิลักษณ์ ทังสมบัติ สูตินรีแพทย์ ประจำโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล ให้สัมภาษณ์ภายหลังการเสวนาเรื่อง “ผู้หญิงยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ” ว่าผู้หญิงยุคใหม่ทำงานหนัก พักผ่อนไม่เพียงพอ ไม่ออกกำลังกายและไม่มีเวลาในการดูแลเอาใจใส่สุขชภาพของตนเอง โดยจากการตรวจผู้หญิงที่เข้ารับการตรวจรักษาพบว่า ผู้หญิงไทยมีเนื้องอกหรือถุงน้ำที่มดลูกและรังไข่เพิ่มมากขึ้น อาจเป็นผลจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้ากว่าในอดีตทำให้ตรวจเจอได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคช็อกโกแลตซีส์ ซึ่งเกิดจากการที่เลือดประจำเดือนบางส่วนไหลย้อนกลับทางหลอดมดลูกแทนที่จะไหลออกทางช่างคลอดตามปกติ จนไปฝังตัวที่รังไข่ทำให้เกิดเป็นถุงน้ำ เมื่อมีประจำเดือนจะมีเลือดออกในถุงน้ำและจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ