คาโรลุส ลินเนียส : Carolus Linnaeus เกิด วันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1707 ที่ประเทศสวีเดน (Sweden) เสียชีวิต วันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 1778 ที่ประเทศสวีเดน (Sweden) ผลงาน – จำแนกสัตว์และพืชออกเป็นหมวดหมู่ – ตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร์ให้กับพืช และสัตว์ ลินเนียสเป็นนักพฤกษศาสตร์ชาวสวีเดน