Tag: Cardiovascular disease

รอบเอวเกินครึ่งความสูง ตัวชี้เสี่ยง “โรคหลอดเลือดหัวใจ”

รอบเอวเกินครึ่งความสูง ตัวชี้เสี่ยง “โรคหลอดเลือดหัวใจ” • คุณภาพชีวิต แนะ! เลิกบุหรี่ ออกกำลังกาย-ควบคุมอาหารช่วยได้ “หัวใจของคนเราทำงานไม่เคยหยุด กล้ามเนื้อหัวใจจะบีบและคลายตัวตลอดเวลา หลอดเลือดหัวใจมีขนาดเล็กเพียง 3 มิลลิเมตร เหมือนท่อส่งน้ำมัน เมื่อใช้นานก็มีความเสื่อมเป็นธรรมดา เกิดการพอกตัวของตะกรัน ถ้าตะกรันหนาขึ้น อาจเกิดการปริกะเทาะของตะกรัน กระตุ้นการเกิดลิ่มเลือด นำมาซึ่งการอุดตันของหลอดเลือด หัวใจขาดเลือดและมีกล้ามเนื้อหัวใจตายอย่างเฉียบพลัน ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต หลอดเลือดขาตีบตัน แผลขาเรื้อรังหรือเน่า” เรื่องนี้เปิดเผยจาก ศ.นพ.ปิยะมิตร
Read More

โรคหลอดเลือดหัวใจ ต้นเหตุเสียชีวิตอันดับต้นๆ

โรคหลอดเลือดหัวใจ ต้นเหตุเสียชีวิตอันดับต้นๆ • คุณภาพชีวิต พบในกลุ่มคนอายุ 35-45 ปี เพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นต้นเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทย และพบในกลุ่มคนอายุ 35-45 ปี เพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันไม่ถูกสุขลักษณะ ในกรณีหลอดเลือดหัวใจยังตีบไม่มาก เราอาจไม่รู้สึกถึงอาการใดๆ อาการต่างๆ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อหลอดเลือดหัวใจตีบไปมากกว่า 75% อาการที่พบบ่อยมีดังนี้ ปวด แน่น จุกเสียดหน้าอก เหมือนมีอะไรมาทับหรือบีบที่หน้าอก เหนื่อยง่าย อ่อนเพลียง่าย ใจสั่น
Read More