ช่องโหว่ iOS 4.1 ปลดล็อค iPhone ได้ เว็บไซต์ MacRumors รายงานการพบช่องโหว่ใน iOS 4.1 ซึ่งเปิดโอกาสให้ใครก็ได้สามารถข้ามขั้นตอนการป้อนรหัสล็อคเครื่องที่ใช้ตัวเลข 4 ตัว (Lock Screen) เพื่อใช้งานแอพพลิเคชัน iPhone ได้ ส่วนหน้าจอ Home และแอพพลิเคชันอื่นๆ ยังคงปลอดภัยจากการเข้าถึง แต่ช่องโหว่ที่ทำให้ใครก็ได้สามารถปลดล็อคหน้าจอ เพื่อแอบใช้แอพฯ iPhone ได้ ก็ถือว่าเป็นเรื่องเสียหายมิใช่น้อยแล้ว