พระอาจารย์ลี ธัมมธโร วัดอโศการาม จ. สมุทรปราการ นามเดิม ชาลี นารีวงศ์ บิดา ปาว นารีวงศ์ มารดา พ่วย นารีวงศ์ เกิด วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๙ ปีมะเมีย ที่บ้านหนองสองห้อง ต. ยางโอภาส อ. ม่วงสามสิบ จ.