Bakery Set ของว่างงานเลี้ยง กลยุทธ์ต่อยอดร้านขนม โดย [27-9-2004] ผู้ประกอบการร้านอาหารและเบเกอรี่รายย่อม จับช่องว่างตลาดอาหารว่างระหว่างประชุม Coffee Brake ใช้ความหลากหลายของสินค้า เบเกอรี่ อาหารกล่อง บวก ราคาถูก พ่วงบริการถึงใจเข้าหาลูกค้าโดยตรง มุ่งการเป็น Catering ขาประจำ วางแนวต่อยอดกรุ๊ปทัวร์ ผสานกลยุทธ์ E-Commerce สู่ลูกค้าระดับบน และลูกค้าตามบ้าน อาศัยประชาสัมพันธ์ตราสินค้า หวังลูกค้าจดจำบอกต่อ Crispy Cream