Tag: Asthma

โรคหอบหืด คืออะไร ?

โรคหอบหืด คืออะไร ? • คุณภาพชีวิต พบคนไทยป่วยโรคหอบหืดกว่า 10-13% ชื่อโรคนี้เรียกตามอาการของคนไข้ อาการหอบหืดเกิดจากการหดตัวหรือตีบตันของช่องทางเดินหายใจส่วนหลอดลม ทำให้อากาศเข้าสู่ปอดน้อยลง ปัจจัยที่ทำให้เกิดการตีบตันของหลอดลม คือ การหดตัวของกล้ามเนื้อรอบ ๆ หลอดลม การบวมอักเสบของเยื่อบุภายในหลอดลม เสมหะจำนวนมากที่คั่งค้างอยู่ภายในหลอดลม การหดตัวของกล้ามเนื้อรอบ ๆ หลอดลมแท้จริงแล้วเป็นผลจากอักเสบของเยื่อบุหลอดลม การอักเสบส่วนใหญ่จะเป็นการอักเสบเรื้อรังเกิดจากภาวะที่มีการตอบสนองรุนแรงเกินเหตุ โรคนี้ต่างกับโรคอื่น ๆ คนไข้บางคนเป็นน้อย บางคนเป็นมาก อาจเสียชีวิตได้ ภาวะที่กระตุ้นให้โรคกำเริบก็ต่างกันในแต่ละคนไข้ ตัวอย่างของภาวะหรือสิ่งที่กระตุ้นให้โรคกำเริบ
Read More

วิธีง่ายๆ หนี… ‘หอบหืด’

วิธีง่ายๆ หนี… ‘หอบหืด’ • คุณภาพชีวิต เลี่ยงที่แพ้-หมั่นออกกำลังกายป้องกันโรค ทุกวันอังคารแรกของเดือนพฤษภาคมของทุกปี องค์การอนามัยโลก และองค์การหืดโลกได้ร่วมกันกำหนดให้เป็นวันหอบหืดโลก ซึ่งวันดังกล่าวมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากในทุกๆ ภูมิภาคทั่วโลก จะมีผู้ป่วยด้วยโรคหอบหืดอยู่เป็นจำนวนมาก สำหรับประเทศไทยแพทย์เปิดเผยว่า มีผู้ป่วยโรคภูมิแพ้และหอบหืดมากถึงร้อยละ 20 ทั่วประเทศ ชี้โรคหอบหืดเป็นโรคเรื้อรังที่ก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้ป่วย ซึ่งอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์ หรือการสูดสารที่ก่อให้เกิดการแพ้ อาการอาจรุนแรงได้โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่ยังมีภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงพอ แนะพ่อแม่รักษาสุขอนามัยในบ้านอย่างสม่ำเสมอ พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันที่สมบูรณ์ให้ลูกน้อย หวั่นเป็นปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจรุนแรงให้สูงขึ้น จากการเปิดเผยของ นพ.วิทยา อัศววิเชียรจินดา กุมารแพทย์โรคภูมิแพ้
Read More

วิจัยเตือนเด็กติดโทรทัศน์ เสี่ยงป่วย ‘หืดหอบ’

วิจัยเตือนเด็กติดโทรทัศน์ เสี่ยงป่วย ‘หืดหอบ’ • คุณภาพชีวิต ระบุ!! ดูเกิน 2 ชม. ต่อวัน ส่งผลระบบหายใจผิดเพี้ยน นักวิจัยใน “อังกฤษ” เตือน เด็กที่ดูโทรทัศน์นานเกินวันละ 2 ชั่วโมง มีความเสี่ยงเพิ่มเป็นสองเท่าที่จะป่วยเป็นโรคหืดหอบ เพราะการนั่งหรือนอนดูโทรทัศน์นานเกินไป อาจส่งผลให้เด็กมีรูปแบบการหายใจที่ผิดเพี้ยน จนก่อให้เกิดโรคหืดหอบได้ในภายหลัง นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย “กลาสโกว์” ใน “สกอตแลนด์” ได้ทำการศึกษาเด็กกว่า 3,000 คน
Read More