เป็นที่ทราบกัแแน่ชัดแล้วว่า แอปเปิ้ล (Apple) ได้หยุดการติดตั้ง Adobe Flash ไปพร้อมกับเครือง Mac รุ่นใหม่ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ Flash เวอร์ชันล่าสุด และอัพเดตความปลอดภัยได้เอง แต่บางทีเหตุผลของการไม่ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวเข้าไป เพื่อให้สามารถใช้แบตฯได้นานขึ้นอาจจะฟังดูมีน้ำหนักมากกว่า รายงานจากเว็บไซต์ Ars Technica โดย Chris Foresman ได้ทดลองใช้ MacBook Air รุ่นใหม่ ซึ่งปรากฎว่า สามารถท่องเน็ตด้วยบราวเซอร์