“น้ำลายเทียมว่านหางจระเข้” สุดเจ๋ง! • คุณภาพชีวิต ชี้สรรพคุณช่วยแก้ปัญหาปากแห้ง คนไทยสุดเจ๋ง! คิดค้น “น้ำลายเทียมว่านหางจระเข้” ช่วยคนไข้มะเร็งศีรษะ-คอ บรรเทาสภาวะปากแห้ง ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น กระตุ้นต่อมรับรส แก้ปัญหาฟันผุ ปากมีกลิ่น ชี้ราคาถูก ผู้ป่วยพึ่งพอใจมากกว่าน้ำลายเทียมในท้องตลาด ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ขณะนี้กำลังจดสิทธิบัตรพร้อมขอขึ้นทะเบียนตำรับกับอย. น.ส.ธันยา ศรีชาลี ผู้ช่วยทันตแพทย์ งานทันตกรรมศูนย์มะเร็ง ชลบุรี ได้นำเสนอผลงานวิชาการการศึกษาผลการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำลายเทียมว่านหางจระเข้ เพื่อบรรเทาอาการ จากสภาวะปากแห้ง ในผู้ป่วยมะเร็งบริเวณศีรษะและคอหลังการฉายรังสีรักษา ในการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย