Tag: Ague

เตือนนักท่องป่านอนเต็นท์ระวัง “ไรอ่อน-ไข้มาลาเรีย”

เตือนนักท่องป่านอนเต็นท์ระวัง “ไรอ่อน-ไข้มาลาเรีย” • คุณภาพชีวิต • เรื่องเด่น แนะหากป่วยหลังเที่ยว 10-14 วัน ควรพบแพทย์ หมอใหญ่เตือน “นักท่องป่า” นอนเต็นท์ท้าลมหนาว ระวัง! ไรอ่อนกัดที่ลับ ติดโรคสครับไทฟัส รวมทั้งไข้ป่าจากยุงก้นปล่อง อันตรายถึงตาย ขณะนี้ทั้ง 2 โรคพบได้ตลอดปี พบคนป่วยรวมกันกว่า 30,000 ราย เสียชีวิตแล้ว 47 ราย แนะหากป่วยหลังเที่ยวป่า
Read More

ยุงก้นปล่อง ตัวร้ายพาหะไข้มาลาเรีย

ยุงก้นปล่อง ตัวร้ายพาหะไข้มาลาเรีย • คุณภาพชีวิต ทำงานในป่าเสี่ยงสุด โรคไข้มาลาเรียเป็นโรคติดต่อที่มียุงก้นปล่องเป็นพาหะ เกิดจากเชื้อ Plasmodium ซึ่งเป็นสัตว์เซลล์เดียว อยู่ใน Class Sporozoa มีวงจรชีวิตในสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์จำพวกยุง 1. เชื้อมาลาเรียในคนมีอยู่ 4 ชนิดคือ 1. Plasmodium falciparum (หรือไข้จับสั่นวันเว้นวัน ชนิดร้ายแรง จับไข้ทุก 36 ชม.) 2. Plasmodium vivax
Read More