1.ไม่ติดเครื่องรอนาย โดยการไม่ติดเครื่องยนต์รอนาย และดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถเป็นเวลานาน เพราะการติดเครื่องยนต์ 10 นาที จะเสียน้ำมันฟรีๆ 200-400 ซี.ซี. หรือเสียเงินประมาณ 3-7 บาท หากเปิดเครื่องปรับอากาศด้วยจะสิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มอีกร้อยละ 10 2.กำหนดเวลาการส่งเอกสารให้แน่นอน โดยการรอรวบรวมเอกสารไว้จัดส่งทีเดียว เช่น กำหนดการส่งไว้วันละ 2 ครั้ง คือ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย เมื่อทำเช่นนี้ก็จะช่วยให้ประหยัดน้ำมันในการเดินทางลงได้ 3.การจัดเส้นทางการเดินรถ เช่น ออกหนังสือเวียนเรื่องการใช้รถไปตามกองต่างๆ ในหน่วยงาน เพื่อจัดเส้นทางการเดินรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ