7 วิธีคิด พิชิตทุกสถานการณ์ สรุปแล้ว ผู้คนชอบถามว่า “จะทำอย่างไร” มากกว่าจะถามว่า “จะทำอะไร” และหรือ “จะทำไปทำไม” ชอบถามถึงวิธีการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ โดยที่ก็ไม่เคยรู้เลยว่า แล้วความสำเร็จของเขานั้น มันคืออะไร และมันหมายถึงอะไร อาจกล่าวในอีกนัยหนึ่งได้ว่า คนส่วนมากแสวงหากันแต่ “เทคนิควิธีการ” จนละเลย หลงลืมใน “หลักการ” และหรือ “กฎเกณฑ์” อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดไป คุรุหลายท่านจึงล้วนสรุปฟันธงลงไปเปรี้ยงเลยว่า “คนเรานั้น ไม่ได้ขาด ‘วิธีทำ’