4″sE ชี้ชะตาอีเว้นท์ คอลัมน์ คลื่นความคิด โดย ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ มติชนรายวัน วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ปีที่ 28 ฉบับที่ 9971 กระแสความนิยมในการทำอีเวนต์ได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นเครื่องมือการสื่อสารการตลาดที่สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของสินค้าได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญการทำอีเวนต์ยังสามารถแฝงตัวไปกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างแนบเนียนอีกด้วย มีแฟนผู้อ่านคอลัมน์ “คลื่นความคิด” ได้ติดต่อสอบถามถึงที่มาที่ไปของเครื่องมือการสื่อสารการตลาดนี้ว่าเป็นมาอย่างไรให้ผู้เขียนช่วยเฉลยเพื่อความเข้าใจด้วยจะขอบคุณยิ่ง เพื่อเป็นการเอาใจแฟนประจำที่เป็นกำลังใจสำคัญของผู้เขียน ทำให้ผู้เขียนต้องหยิบปากกามาเขียนถึงเรื่องราวของอีเวนต์อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจ ดังนี้ อีเวนต์มาร์เก็ตติ้งนั้นเติบโตมาจากเครื่องมือสื่อสารการตลาดอย่างการประชาสัมพันธ์ที่มักจะมีการจัดกิจกรรมพิเศษ(Special