บริหาร 4 แบบ โดย โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ มติชนรายวัน วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2548 ปีที่ 28 ฉบับที่ 9867 ช่วงนี้มีคนถามผู้เขียนหลายคนเกี่ยวกับแบบของผู้บริหารซึ่งก็บังเอิญเป็นคำถามที่มีวัตถุประสงค์แตกต่างกันมาก เนื่องจากบางท่านอยากได้ผู้บริหารในระบบราชการ บางท่านอยากได้ผู้บริหารแบบรัฐมนตรี บางท่านอยากได้ผู้บริหารแบบรัฐวิสาหกิจ บางท่านอยากได้ผู้บริหารแบบธุรกิจเอกชน ที่หนักหนาสาหัสก็คือต้องการผู้บริหารสมาคมการกุศลหรือสมาคมกีฬาและบริหารแรงงานเข้าไปโน่น ซึ่งผู้เขียนก็จนด้วยเกล้าอธิบายไปจนตัวเองมึน จึงไปเรียนถามหลักการจากท่านราชบัญฑิตเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ทำนองถามต่อนั่นแหละ ท่านก็กรุณาอธิบายหลักให้ดังนี้ แบบของผู้บริหารอาจจำแนกได้หลายอย่าง