ดาวหางผีดิบ 11 กันยายน 2551 รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com) นักดาราศาสตร์ได้ค้นพบวัตถุไคเปอร์ดวงหนึ่งที่มีทิศทางการเคลื่อนที่ผิดไปจากวัตถุประเภทเดียวกันทั่วไป แต่ในขณะเดียวกัน ความผิดปกตินี้อาจช่วยตอบคำถามบางอย่างเกี่ยวกับดาวหางแฮลลีย์ได้ วัตถุดวงนี้มีชื่อว่า 2008 KV42 มีชื่อเรียกเล่น ๆ ว่า แดร็ก (ย่อมาจากแดร็กคิวลา) นักดาราศาสตร์พบว่ามันมีวงโคจรที่เอียงทำมุมกับระนาบระบบสุริยะถึง 103.5 องศา มุมที่เอียงมากกว่า 90 องศาแสดงว่า วัตถุนี้โคจรถอยหลัง หมายความว่า มันโคจรรอบดวงอาทิตย์ในทิศทางสวนกับวัตถุส่วนใหญ่ในระบบสุริยะ